Ağır Hizmet akü ENdüstriyel

Akü Seçimi Ve Montaj İşlemi

• Akümülatör özelliklerini belirten katalogumuzdaki listelerden istenilen ve kullanılacak araca göre doğru olan aküyü secin. Ölçüler, soğuk marş akımı ve kapasite değerleri en önemli seçim kriterleridir. Kuru aküleri yukarda verilen yönteme göre sulandırın ve gerekiyorsa şarj edin. 

• Sulu şarjlı bekleyen akülerde, ortalama günlük ısının 4 dereceden az olduğu zamanlarda açık devre voltaj 12.50 V ve altında ise yukarıdaki yönteme göre yeniden şarj edin. 

• Ortam sıcaklığı yüksek ise açık devre voltaj 12,40 V ve altına düştüğünde yine verilen yönteme göre yeniden şarj edin. 

• Eski aküyü çıkarmadan önce yeni aküye doğru bağlantı yapabilmek için kabloları +/- olarak işaretleyin. 

• Akü voltaj değerini ve yönünün ölçerek doğruluğundan emin olun, kablo bağlantıları ve akü tablasını dikkatle kontrol edin ve temizleyin. Yeni akümülatörü yerleştirin ve bağlantıları takıp sıkıştırın. 

• Pozitif (+) kabloyu ilk önce bağlayın. Sonra negatif (-) topraklı kabloyu bağlayın. Dikkatlice sıkıştırın. Aşırı sıkıştırma kutuplara zarar vereceğinden akü kutuplarının yandan sıkıştırırken özellikle dikkatli olun. 
 
ELEKTROLİT SEVİYESİ DÜŞEN AKÜMÜLATÖRE SADECE SAF SU KONULMALIDIR.